O NAMA

Fabrika sita i ležaja - FASIL A.D. (u daljem tekstu FASIL) osnovana je 1965. godine kao fabrika za izradu metalnih sita za proizvodnju celuloze i papira.
U predhodnih 40 godina FASIL AD se razvijao, usavršavao i danas je to fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i izmenjivača toplote.
Zahvaljujući svojim referencama FASIL A.D. i dalje uspešno posluje i permanentno povećava obim posla na domaćem i inostranom tržištu. Usmerenost ka evropskom tržištu snažan je podsticaj razvoju, usavršavanju i racionalnosti, kao osnovu visokog kvaliteta proizvoda.
Uvedeni sistem menadžmenta kvalitetom, po modelu ISO 9001:2000, jasan je putokaz za opredeljenost ka daljem razvoju fabrike.

UPRAVLJANJE

FASIL-ov poslovni sistem zasnovan je na poslovnoj politici i strategiji koja ohrabruje i uliva poverenje kako zaposlenima, tako i njihovim akcionarima i drugim zainteresovanim stranama.

Poslovna politika FASIL-a, zasniva se na:

- stalnom razvoju, modernizaciji tehnologije i opreme, uvođenju novih proizvoda i povećanju fizičkog obima proizvodnje,
- poboljšanju organizacije procesa, proizvoda i usluga, poštovanju ugovorenih rokova i permanentnom poboljšanju imidža i prestiža preduzeća na tržištu,
- uspostavljanju adekvatnih procesa, praćenju, servisiranju proizvoda u cilju povećanja koristi za zaposlene,
- povećanju efektivnosti i efikasnosti poslovnog sistema,
- permanentnom razvoju partnerskih odnosa sa našim kooperantima i dobavljačima,
- zaštiti životne sredine.

Strateško opredeljenje i razvoj preduzeća su:

- kvalitet proizvoda,
- stvaranje imidža FASIL - kao lider na tržištu,
- kvalitet rada svih poslovnih funkcija,
- povećanje plasmana na ino tržište.

KADROVI

Zahvaljujući stalnim ulaganjima u kadrovski potencijal, ohrabrivanju i podržavanju ličnog i timskog rada u aktivnostima poboljšanja, FASIL je izgradio imidž sredine u kojoj je stvorena pozitivna radna atmosfera.
FASIL danas zapošljava 455 radnika, a sledeće su obrazovne strukture:


Sledeća stranica
Copyright © 2005 Fasil A.D. - All rights reserved!
Optimised for 1024x768, IE 5+
Webmaster: mmx@eunet.rs